09-7493939       CHINESE  |  ENGLISH  |  ממליצים על היישריק  |  סרטונים  |  אירועים
טבלאות
סבכות

 • סבכות RS-80


  סבכות RS-80

  טבלת מידות סבכות RS-80

  סבכות דגם RS-80                                             מרחק בין שטוחים : 80 מ"מ     מרחק בין עגולים: 40 מ"מ
 • סבכות A-60

  סבכות A-60

  טבלת מידות סבכות A-60

  סבכות דגם A-60                                            מרחק בין שטוחים: 33 מ"מ     מרחק בין עגולים:  60 מ"מ  להורדת PDF
  סבכות - הליכה תעשייתיות
  לחץ כאן  לתשומת לב המתכנן:
  עשינו את כל המאמצים כדי שהאינפורמציה והנתונים יהיו נכונים ומדוייקים. למיטב ידיעתנו, כל האינפורמציה מדוייקת ונכונה.
  פנחס היישריק בע"מ לא תישא בכל אחריות לשגיאות, אי דיוקים, או אי הבנה של האינפורמציה בטבלאות אלה, או כתוצאה משימוש בהן - ט.ל.ח.


   
 • סבכות A-100

  סבכות A-100
  טבלת מידות סבכות A-100

  סבכות דגם A-100                                      מרחק בין שטוחים: 33 מ"מ         מרחק בין עגולים: 100 מ"מ  להורדת PDF
  סבכות - הליכה תעשייתיות
  לחץ כאן  לתשומת לב המתכנן:
  עשינו את כל המאמצים כדי שהאינפורמציה והנתונים יהיו נכונים ומדוייקים. למיטב ידיעתנו, כל האינפורמציה מדוייקת ונכונה.
  פנחס היישריק בע"מ לא תישא בכל אחריות לשגיאות, אי דיוקים, או אי הבנה של האינפורמציה בטבלאות אלה, או כתוצאה משימוש בהן - ט.ל.ח.


 • סבכה            
  סבכות דגם  RS-160


  מרחק בין שטוחים: 160 מ"מ       מרחק בין עגולים: 40 מ"מ

  סבכה קלה גידור / שימוש ביתי    
  סבכה קלה\ שימוש בייתי         
  שטוח 25/4 עגול 7.1  הסבכות קיימות במלאי בשחור\מגולבן

  מידות במלאי  1000X2000, 1000X3000 מ"מ


  ניתן לייצר מידות מיוחדות בהזמנה

 • סבכות RS-40

  סבכות דגם RS-40 

  כיסוי התעלה המגולוונים מיוצרים מפסי פלדה שטוחים ומוטות ברזל עגולים המורכבים כשתי וערב.
  הכיסויים עמידים בפני קורוזיה, חזקים ובטוחים.
  הסבכות מיועדות גם לעומסים כבדים.
  הסבכות משמשות לכיסוי תעלות פתוחות בתחנות דלק, מרתפים, חניונים ומפעלים תעשיתיים.
  מידות ועומס סטאטי עבור כיסוי תעלה RS-40  (המידות במ"מ)


   


  להורדת PDF
  מדרגות וכיסוי תעלה

  לחץ כאן
  לתשומת לב המתכנן:
  עשינו את כל המאמצים כדי שהאינפורמציה והנתונים יהיו נכונים ומדוייקים. למיטב ידיעתנו, כל האינפורמציה מדוייקת ונכונה.
  פנחס היישריק בע"מ לא תישא בכל אחריות לשגיאות, אי דיוקים, או אי הבנה של האינפורמציה בטבלאות אלה, או כתוצאה משימוש בהן - ט.ל.ח.


   

   
 • המדרגה המגולוונת מיוצרץ מפסי פלדה שטוחים וממוטות ברזל עגולים המרותכים ביניהם בשיטת השתי וערב.
  המדרגה משמשת למעבר בין קומות.
  פס דריכה מיוחד מורכב בחזיתה, שומר על חוזק ומונע החלקה.
  את המדרגה ניתן לייצר בכל מידע שנדרש והיא מורכבת בריתוך או ברגים.

  מדרגות תעשיתיות  (המידות במ"מ).

 • לתשומת לב המתכנן:
  עשינו את כל המאמצים כדי שהאינפורמציה והנתונים יהיו נכונים ומדוייקים. למיטב ידיעתנו, כל האינפורמציה מדוייקת ונכונה.
  פנחס היישריק בע"מ לא תישא בכל אחריות לשגיאות, אי דיוקים, או אי הבנה של האינפורמציה בטבלאות אלה, או כתוצאה משימוש בהן - ט.ל.ח.