09-7493939       CHINESE  |  ENGLISH  |  ממליצים על היישריק  |  סרטונים  |  אירועים
פרופיל-זוית
ברזל מקצועי


 • פרופיל ברזל L זוית

  טבלת מידות:
  ברזל זוית
 • לתשומת לב המתכנן:                            
  עשינו את כל המאמצים כדי שהאינפורמציה והנתונים בטבלאות יהיו נכונים ומדויקים.למיטב ידעתינו,כל האינפורמציה מדוייקת ונכונה לזמן ההדפסה.    
  פנחס היישריק בע"מ לא תישא בכל אחריות לשגיאות,אי דיוקים,או אי הבנה של האינפורמציה בטבלאות אלה,או כתוצאה מהשימוש בהן-ט.ל.ח.    
  עבור חומר מגולבן יש להוסיף כ-5% למשקל החומר השחור.
   

 •   להזמנת ברזל זווית עכשיו ניתן להתקשר:  
   
         09-7493939

            לקבלת פרטים נוספים באמייל לחץ כאן