09-7493939       CHINESE  |  ENGLISH  |  ממליצים על היישריק  |  סרטונים  |  אירועים
categoryd79bd799d7a1d795d799-d7aad7a2d79cd794

כיסויי תעלה


כיסויי תעלה הינם רשתות ברזל לשימוש בתחומים רבים.
רשתות הברזל מכסות את התעלות המנקזות בחניונים ציבוריים,חניות פרטיות, מוסכים וכו’.
אנו בהיישרייק מקפידים להתאים את כיסוי התעלה לשימוש נדרש ולתכנן ולייצר ביחד עם הלקוח כיסוי תעלה
שיענה לצרכיו בצורה אופטימלית(בכפוף למגבלות ייצור).
כל כיסוי התעלה מיוצרים במפעלינו על פי מפרט שנקבע.
בכל גובה וגודל מבוקש, בכפוף למגבילות ייצור בברזל שחור או גילוון.

סוגי כיסוי תעלה:
A-100, A-60, PAD-40, כיסוי בייצור מיוחד
ניתן לייצר מידות מיוחדות בהזמנה. תחת מוגבלות הייצור
כיסוי תעלה A-60 לעומסים גבוהיםדגם מסיבי בצפיפות גבוהה. פתרון למקומות בהם עוברים כלים במשקל גבוה.
מידות הכיסויי:
הכיסוי בנוי ממשטח בגובה 40 מ”מ בעובי 5 מ”מ במרווח של 60 מ”מ
מיוצר ברוחב 300-400 מ”מ ואורך 1000 מ”מ
המרחק בין העיגול 60 מ”מ
מיוצר בריתוך, משמש בדרך כלל לתחנות דלק ולמוסכים,לחניונים, חניות ולמעברי רכב ועוד.


כיסוי תעלה A60 בתוספת זויות בצדדים להנחה עילית על התעלה 
שטוח גובה 50 עובי 4 מ"מ 
עגול כל 60 מ"מ
רוחב 980 מ"מ אורך 1100 מ"מכיסוי תעלה A-100 לעומסים נמוכים


מידות הכיסויי:
דגם מסיבי בצפיפות גבוהה
המרחק בין השטוחים 35.7 מ”מ
המרחק בין העגולים 100 מ”מ
מיוצר בריתוך. משמש בדרך כלל למעבר אדם, חניות בבתים פרטיםכיסוי תעלה PAD-40


 
דגם מסיבי בצפיפות גבוהה.
המרחק בין השטוחים 35.7
המרחק בין העגולים 40 מ”מ
מיוצר בריתוך. משמש בדרך כלל לחניונים, חניות מעברי רכב ועוד.
כיסוי התעלה מיוצרים מפסי לדה שטוחים ומוטות ברזל עגולים המורכבים כשתי וערב.
הכיסויים מגוליניים בגילוון חם לאחר ריתוח,
מיועד גם לעומסים כבדים.
משמשים לכיסוי תעלה פתוחות בתחנות דלק, מרתפים, חניונים ומפעלים תעשייתיםהמוטות הכתומים - הם מוטות הנושאים (שטוחים)
המוטות התכלת - הם המוטות המקשרים (עגולים)
בדגם PAD-40 המרחק a=מ"מ 40

לחץ כאן לקבלת טיפים להתקנת כיסוי תעלה וסבכותסבכות בייצור מיוחד לפי דרישת הלקוח מגולבנות וצבועות בצבע בתנור


ייצור כיסויי תעלה
ייצור חצר אנגלית
ייצור סבכות
ייצור סבכות בייצור מיוחד
ייצור מדרגות