09-7493939       CHINESE  |  ENGLISH  |  ממליצים על היישריק  |  סרטונים  |  אירועים
טבלאות-ברזל
ברזל מקצועי

 

 
   HEA  

 
   IPE  

                 
   IPN    

  
   עמוד גדר


   פחים  סטנדרטים

 
   ברזל T  

 
   ברזל זוית  

 
   פרופיל בלגי   

 
   ברזל עגול מלא

 
  ברזל מרובע מלא

 
  ברזל תעלה 

 
  ברזל שטוח  


 
טבלאות ברזל


ניתן לרכוש את המוצרים בחנות המפעל


נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ועניין 
טלפון: 09-7493939
פקס:  09-7493929

                                                       
              [email protected]