09-7493939       CHINESE  |  ENGLISH  |  ממליצים על היישריק  |  סרטונים  |  אירועים
Image background
Image background
Image background
Image background
טבלאות ומשקלים
 •  
  לנוחיותכם, דף זה מרכז טבלאות מידות ומשקלים עבור המוצרים שלנו: צינורות, פרופיל מרובע, פרופיל מלבני, ברזל, ברזל שטוח, ברזל מקצועי,
  U תעלה, HEA, HEB, IPN  ברזל זווית, ברזל T, פחים סטנדרטיים, פטות וטבלאות לשערים חשמליים.

   
  לתשומת לבכם:
  אנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לוודא שהנתונים בטבלאות יהיו עדכניים ומדוייקים ככל שניתן.
  פנחס היישריק בע"מ לא תישא בכל אחריות לשגיאות, אי דיוקים, או אי הבנה של המידע בטבלאות אלה,
  או כתוצאה מהשימוש בהן.עבור חומר מגולוון יש להוסיף כ-5% למשקל החומר השחור.ט.ל.ח.  


  צינורות
  פורפיל ריבועי

                       


  פרופיל מלבני
   


                    

  פרופיל U תעלה  פרופיל HEA  פרופיל HEB  פרופיל IPN  ברזל מלא

     ברזל שטוח  ברזל זוויתי  משקל פחים סטנדרטיים  פטות  פרופיל IPE
  ברזל T


  טבלאות לשערים חשמליים Comunello
  טבלה למנועים לשערים FORT
  טבלה למנועים לשערי כנף ABACUS COMUNELLO
     טבלת צבעי RAL


   
  צבעים חד רכיביים                                                                  צבעים דו רכיביים
    • קטלוג היישריק


   
  לתשומת לב המתכנן:                            
  עשינו את כל המאמצים כדי שהאינפורמציה והנתונים בטבלאות יהיו נכונים ומדויקים.למיטב ידעתינו,כל האינפורמציה מדוייקת ונכונה לזמן ההדפסה.    
  פנחס היישריק בע"מ לא תישא בכל אחריות לשגיאות,אי דיוקים,או אי הבנה של האינפורמציה בטבלאות אלה,או כתוצאה מהשימוש בהן-ט.ל.ח.    
  עבור חומר מגולבן יש להוסיף כ-5% למשקל החומר השחור.