09-7493939       CHINESE  |  ENGLISH  |  ממליצים על היישריק  |  סרטונים  |  אירועים
Image background
Image background
Image background
טבלאות ומשקלים
  •  
   לנוחיותכם, דף זה מרכז טבלאות מידות ומשקלים עבור המוצרים שלנו: צינורות, פרופיל מרובע, פרופיל מלבני, ברזל, ברזל שטוח, ברזל מקצועי,
   U תעלה, HEA, HEB, IPN  ברזל זווית, ברזל T, פחים סטנדרטיים, פטות וטבלאות לשערים חשמליים.

    

   לתשומת לבכם:
   אנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לוודא שהנתונים בטבלאות יהיו עדכניים ומדוייקים ככל שניתן.
   פנחס היישריק בע"מ לא תישא בכל אחריות לשגיאות, אי דיוקים, או אי הבנה של המידע בטבלאות אלה,
   או כתוצאה מהשימוש בהן.עבור חומר מגולוון יש להוסיף כ-5% למשקל החומר השחור.ט.ל.ח.     ____________________________________________________________________________________
   ברזל מלא, ברזל שטוח, ברזל זוויתי
   ___________________________________________________________________________________
   משקל פחים סטנדרטיים, פטות, פרופיל U תעלה, T ברזל

   ____________________________________________________________________________________
   טבלאות ומשקלים לצינורות    ____________________________________________________________________________________
   טבלאות ומשקלים פרופיל IPE פרופיל IPN   


  שיווק בהיישריק  
  ברזל מקצועי, פרופילים, אספקה טכנית.
  ייצור בהיישריק  
  סבכות, כיסויי תעלה ומדרגות תעשיתיות עפ”י מפרטי הלקוח.  
  ייבוא​ בהיישריק  
  מנועים לשערים, פרופיל בלגי ,גלגלים, מסילות, צירים וברגי עיגון.
  היישריק שערים חשמליים 
  תכנון ייצור שערים ושירות תיקונים.
  התקנת מנועים, שכפול שלטים לכל סוגי המערכת.