09-7493939       CHINESE  |  ENGLISH  |  ממליצים על היישריק  |  סרטונים  |  אירועים
טבלאות-פרופילים •  


 •  

 • טבלת משקל צינורות ברזל


   


  * יש אפשרות לסטיות בהתאם לתקן

  להורדת קובץ PDF
  משקלים חלק 1
  לחץ כאן

  להורדת קובץ PDF
  משקלים חלק 2
  לחץ כאן

  לתשומת לב המתכנן: עשינו את כל המאמצים כדי שהאינפורמציה והנתונים בטבלאות יהיו נכונים ומדויקים.
  למיטב ידעתינו,כל האינפורמציה מדוייקת ונכונה לזמן ההדפסה.
  פנחס היישריק בע"מ לא תישא בכל אחריות לשגיאות, אי דיוקים או אי הבנה של האינפורמציה בטבלאות אלה,
  או כתוצאה מהשימוש בהן-ט.ל.ח.
  עבור חומר מגולבן יש להוסיף כ-5% למשקל החומר השחור.