09-7493939       CHINESE  |  ENGLISH  |  ממליצים על היישריק  |  סרטונים  |  אירועים
טפל-ובדוק-את-הדיסק
טיפים / בטיחות

 • הוראות עשייה טיפול ובדיקה לדיסק


  עשה

  1.  טפל בדיסק חיתוך השחזה בצורה המתאימה לחומר שביר.

  2.  בדוק כל דיסק לפני הרכבה שמא ניזוקר לזמן הובלה. וודא שלמות הדיסק.

  3.  וודא שהמהירות המקסימלית המצויינת על הדיסק מתאימה למהירות המכונה (גדולה ממנה או שווה לה).

  4. העדף דיסק חיתוך 9 (230 מ"מ) מדגם T-42 עם "דיסקית בטיחות"

       (איור מס' 1 )

       דיסק הבטיחות

       

  5.  דיסק חיתוך
  3.2 מ"מ עובי ומטר. הינו לחיתוך בלבד ( אלא אם צוין אחרת על גבי הדיסק: בחיתוך עמוק העדף תמיד 

       מעבר לדיסק בקוטר גדול יותר. כך שהחיתוך יהיה יחסית פחות.

  6.  השתמש תמיד במגן מכסה. לפחות חצי (180 מעלות). משטח דיסק ההשחזה.חיתוך.

       ( איור 2 )

  משחזת יד מיטלטלת להשחזה זוייתית בעלת מגן של 180 מעלות  7. הפעל את הדיסק  במשך כ -עשר שניות לפחות בטרם תתחיל להשתמש בו.

  8. הרכב משקפי מגן , חבוש מסכה נגד אבק והרכב אוזניות. אטמיי אוזניים בשעת העבודה.

  9.  במכונה נייחת פעולת החיתוך תבוצע תמיד ע"י הולכת  הדיעסק.
   
       (איור מספר 3)

  מכונה נייחת לחיתוך מגודל "10- "24  (250 מ"- 610 מ")  10.  במשור שורף
  חד פאזי וודא תמיד: הנחת המשור על משטח העבודה ישר ויציב. רתום את הדיסק בעזרת שני אוגני
        
          דפינה מקרטון (דרוש זאת מהמוכר  מחסנאי )רתום את העובד בניצב (90 מעלות) לדיסק החיתוך.

         (איור מספר 4)

         משור שורף חד פאזי  " 14 350 מ"מ


   
  בדיקה