09-7493939       CHINESE  |  ENGLISH  |  ממליצים על היישריק  |  סרטונים  |  אירועים
מוצרים-לשערים

מוצרים לשערים צירים PAD

צירים - דגמים וגדלים : 

140 - 18, 20, 24 מ”מ 
155 - 22,24 ס"מ
162 - 22,24 ס"מ
174 - 16 מ"מ
480 - 180 מ”מ  קיים גם עם מיסב - דגם 485
572 - 40,60,80,100,120, 140 מ"מ
402 - 40,60,80,100,120, 140 מ"מ
430 - 40,60,80,100,120, 140 מ"מ
440 - 90 מ”מ קיים גם עם מיסב  - דגם 445
450 -  מ”מ קיים גם עם מיסב  - דגם 455
456 - 90 מ”מ קיים גם עם מיסב  - דגם 457
458 - 180 מ”מ קיים גם עם מיסב  - דגם 459
460 - 180 מ”מ קיים גם עם מיסב  - דגם 465
470 - 180 מ”מ קיים גם עם מיסב  - דגם 475
86   - P -45 מ”מ , M- 50 מ”מ ,G -70 מ”מ

86L :
LM-45 מ"מ  
50 -LP מ”מ 
LG- 70 מ”מ
87   - P -45 מ”מ , M- 50 מ”מ ,G -70 מ”מ

87PST :
LM-45 מ"מ  
50 -LP מ”מ 
LG- 70 מ”מ

100 - 100P - ר, 30 ג, 42 מ”מ. 100G - ר. 34 ג. 63 מ”מ

110 - 20 מ”מ, 24 מ”מ

270 - P , G

115 -  20 מ”מ, 24 מ”מ  להזמנת המוצר עכשיו ניתן להתקשר: 09-7493939

          לקבלת פרטים נוספים באמייל לחץ כאן