09-7493939       CHINESE  |  ENGLISH  |  ממליצים על היישריק  |  סרטונים  |  אירועים
פרופיל-תעלה • דגם "C"

  טבלת מידות: 


    •  דגם "Z"

  טבלת מידות: 

 • לתשומת לב המתכנן:                            
  עשינו את כל המאמצים כדי שהאינפורמציה והנתונים בטבלאות יהיו נכונים ומדויקים.למיטב ידעתינו,כל האינפורמציה מדוייקת ונכונה לזמן ההדפסה.    
  פנחס היישריק בע"מ לא תישא בכל אחריות לשגיאות,אי דיוקים,או אי הבנה של האינפורמציה בטבלאות אלה,או כתוצאה מהשימוש בהן-ט.ל.ח.    
  עבור חומר מגולבן יש להוסיף כ-5% למשקל החומר השחור.
    • למעבר להיישריק שערים                   לצפייה בקטלוג היישריק                                 לצפייה בסרטוני היישריק
                                                                                
                          
   
                                                       


  לקבלת מבצעים חמים של היישריק ישירות למייל אנא השאר פרטים: