09-7493939       CHINESE  |  ENGLISH  |  ממליצים על היישריק  |  סרטונים  |  אירועים
310r

 
 • דגם: 310R

  שם: צלחות גלגל
  יצרן: קומינלו


  קיים גם בגדלים:
  40,50,60,70,80,90,100
  120,140,160,200 מ"מ.
  קיים גם עם מיטב כפול דגם 315R.

  נתונים טכניים:
  צלחות גלגל בחריץ V נושאת 1.
  90 מ"מ קוטר גלגל
  גלגל מ"מ עובי 21
  גלגל זרימה: 190 ק"ג

  שרטוט: