09-7493939       CHINESE  |  ENGLISH  |  ממליצים על היישריק  |  סרטונים  |  אירועים
Image background
Image background
Image background
Image background
Image background

 


 
בריחים לשערים

 
 
ידיות

 גלגלים לשערים
כל הגלגלים שלנו עשויים מברזל איכותי ועמיד.
גלגלים לשערים חשמליים
גלגלים לשערי הזזה
גלגלים לשערים קונזוליים
גלגלים למסילות
גלגלים למכונות
גלגלים לתעשייה
גלגלים לפי דרישת הלקוח 
 
צירים לשערים

הצירים שלנו ידועים באיכותם ובעמידותם:

צירים לשערים
צירי ריתוך
צירים לעומסים כבדים
צירים לדלתות
צירי ספר
צירי כנף לריתוך
ועוד סוגים נוספים של צירים...גלאי כביש
גלאי שמזהה רכב ופותח שער חכם כי ניתן להגדיר שעות פעולה לגלאי.
גלגלים וצירים  הם שני אלמנטים קטנים אך חשובים מעין כמוהם.
הציר או הגלגל צריכים לשאת משקלים כבדים ולא להישחק במהירות.
כשמדובר בשערים חשמליים לדוגמא, התאמת הגלגלים והצירים תקבע את אורך חייו של השער ואיכות תפקודו.
מותג הבית של פנחס היישריק PAD , מציג מגוון רחב של גלגלים וצירים לשערים חשמליים ולתעשיית המסגרות.
הצירים והגלגלים מיוצרים במיוחד על פי דרישות האיכות של פנחס היישריק כך שאתה, הלקוח, סמוך ובטוח שקנית מוצר מעולה.