09-7493939       CHINESE  |  ENGLISH  |  ממליצים על היישריק  |  סרטונים  |  אירועים
rs-160

 • סבכות דגם  RS - 160 
  סבכה קלה\ שימוש בייתי               שטוח 4\25  עגול 7.1

  מרחק בין שטוחים: 160 מ"מ          מרחק בין עגולים: 40 מ"מ

  הסבכות קיימות במלאי בשחור\מגולבן
  ניתן לייצר במידות מיוחדות בהזמנה.

  אנו מייצרים סבכות סטנדרטיות כדוגמת   A100 ,  A60,  RS80   וסבכות מיוחדות על פי דרישת הלקוח.
  על מנת למצוא את הסבכה אותה אתם צריכים במדויק, אנא עברו לדף הטבלאות למטה.


  עשינו את כל המאמצים כדי שהאינפורמציה והנתונים יהיו נכונים ומדוייקים. למיטב ידיעתנו, כל האינפורמציה מדוייקת ונכונה.
  פנחס היישריק בע"מ לא תישא בכל אחריות לשגיאות, אי דיוקים, או אי הבנה של האינפורמציה בטבלאות אלה, או כתוצאה משימוש בהן - ט.ל.ח.